מערכת הגברת דיבור + ועידה

מערכות הגברה | מערכת הגברת קול לנואמים + מיקרופוני ועידה עם נורית אדומה

מערכת ועידה מותאמת להשתתפות של ריבוי דוברים בישיבות ובועדות שונות.

 • מומלץ מיקרופון ועידה 1 לכל 2-3 דוברים. זאת כדי לאפשר שמיעה טובה וברורה למתורגמנים ו/או להקלטה.
 • 2 רמקולים מוגברים "10.
 • מיקסר אנלוגי + מיקסר דיגיטאלי עם אפשרויות הגבלת מיקרופונים.
 • טכנאי צמוד.

מערכת ועידת טירקל 2010

מערכת הגברת קול לדיבור

מקרופון ועידה עם נורית אדומה

בין לקוחותינו

 • סימולטני באוויר - האוניברסיטה העברית
 • סימולטני באוויר - יד ושם
 • סימולטני באוויר - הסוכנות היהודית
 • סימולטני באוויר - אופיר טורס
 • סימולטני באוויר - ארקיע
 • סימולטני באוויר - בר אילן
 • סימולטני באוויר - קרלטון ת-א
 • סימולטני באוויר - אוסם
 • סימולטני באוויר - סולו איטליה
 • סימולטני באוויר - האוניברסיטה הפתוחה
 • סימולטני באוויר - קשרי תרבות
 • סימולטני באוויר - שרה אייר
 • סימולטני באוויר - דיזינהויז תיירות
 • סימולטני באוויר - אוניברסיטת חיפה
 • סימולטני באוויר - דקסיה ישראל
 • סימולטני באוויר - המכון הפולני
 • סימולטני באוויר - בנק הפועלים
 • סימולטני באוויר - הבורסה לני``ע
 • סימולטני באוויר - מרכז הירידים
 • סימולטני באוויר - המכללה למנהל
 • סימולטני באוויר - אלביט מערכות
 • סימולטני באוויר - מגן דוד אדום
 • סימולטני באוויר - מכון אדלסון למחקרים אסטרטגיים
 • סימולטני באוויר - מכון ון ליר
 • סימולטני באוויר - מכללת שנקר להנדסה ועיצוב
 • סימולטני באוויר - קק``ל
 • סימולטני באוויר - סינמטק